Av: Lars Engquist | Nr 4, 1991 sida 109

Med glädje sänder vi ut ett nytt innehållsrikt och mycket intressant nummer av tidskriften Biblicum. [0]

Vi publicerar två viktiga artiklar av David Hedegård. Det är i år hundra år sedan han föddes. [1]

Under Frågor och svar gör vi ett viktigt genmäle i den pågående kyrkodebatten. [2]

Förändringarna i världen går nu allt snabbare. Många har velat tolka de aktuella politiska händelserna som direkta uppfyllelser av Bibelns utsagor om de yttersta tiderna. Utvecklingen i Sovjetunionen och inte minst Irak-kriget föranledde »profeter» att träda fram och med Bibeln i hand tvärsäkert hävda att här gick profetiorna av Gogs och Magogs krig i fullbordan. Nu skulle »tusenårsriket» få sin början. [3]

Vi har alltid förmanat läsarna att förbli vid sunda vätskor och tålmodigt hålla fast vid Bibeln och den lutherska bekännelsen, som varnar för och förkastar alla sådana villfarande och vilseledande judaistiska spekulationer. »Om den dagen och den timmen vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.» Matt 24. [4]

För oss alla gäller i stället att leva var dag med Herrens återkomst för ögonen. Medan vi väntar och påskyndar Herrens dag i trogna böner håller vi stadigt fast vid Guds ofelbara ord och kämpar och arbetar för att det skall bli känt och trott av många. För att många skall räddas för himlen. [5]