Av: Lars Engquist | Nr 3, 1992 sida 109

Redaktionen vill i detta nummer av Tidskriften rikta ett mycket varmt och innerligt tack till Er alla som så oförtröttligt, år efter år, gör utgivandet av Biblicum möjligt, genom Era storartade offer och insamlingar och arbetsinsatser. Detta gör det möjligt för oss att fortsätta arbetet och att bibehålla ett lågt prenumerationspris och att subventionera studerandes prenumerationer. [0]

Vi är mycket medvetna, också i Biblicum, om att det är kärva ekonomiska tider för så många i dag. Mycket blir allt dyrare och därtill blir arbetslösheten bara alltmer skrämmande. Det är viktigt att dessa dystra verkligheter inte får ha menlig inverkan på evangeliets rena och klara förkunnelse, till skada för människors andliga liv. Just nu behöver människor något som är fast och tillförlitligt och oföränderligt att hålla fast vid. Vi vill visa att det enda som aldrig vacklar eller förändras eller bedrar är Guds rena och klara Ord – löftena som aldrig sviker. Era offer, Ert trogna arbete och Era många goda förböner för Biblicum gör detta möjligt. Vi har något att erbjuda människor i svåra tider. Något som inte förändras – evangelium. Med stor ödmjukhet inför detta och med lovprisning till vår gode och trofaste Herre, som inte sviker, tackar vi Er för hjälpen och ber om fortsatt stöd. [1]

Gud välsigne Er, trofasta Medarbetare, i denna ytterst angelägna sak. [2]

För Redaktionen [3]