Av: Lars Engquist | Nr 4, 1992 sida 157

Vi i redaktionen ber att få tacka läsekretsen mycket varmt för det gångna året 1992 och att få inbjuda till ett nytt år 1993, om Gud, vår nåderike himmelske Fader, vill ge oss ännu ett år. Så länge världen står behöver vi ständig kraft från Guds ord för att övervinna i striden och kunna behålla fältet. Låt oss därför oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse! [0]

I avsikt att få vara med och sprida Guds ord och en rätt förståelse till så många som möjligt har vi beslutat att behålla ett oförändrat prenumerationspris även för år 1993. [1]

Vi ber läsekretsen sprida kunskap om Tidskriften Biblicum till många som ännu inte känner till den. [2]