| Nr 2, 1993 sida 56

Vår Fader, du som är i himmelen,

helgat blive ditt namn. K

omme ditt rike.

Ske din vilja på jorden,

så som den sker i himmelen.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss.

Och för oss inte in i frestelse,

utan fräls oss från den Onde. [0]