Blodfrågan

Av: Christer Hugo | Nr 4, 1993 sida 157

Carl Olof Jonsson, Blodfrågan. CKI-Förlaget. Surte 1993. [0]

Med rätta uppmärksammas i samhället det hårda tryck som de olika sekterna håller sina medlemmar under. Vi hör om hur människor lagt ut tiotusentals, kanske hundratusentals kronor på t.ex. s.k. kurser inom Scientologkyrkan. Vi hör om hur ungdomar på turistresor till Amerika fångats av den s.k. Unification Church (Moon-kyrkan). Vi hör om vilket grepp meditationsrörelser och gurugrupper har över sina anhängare. [1]

Många upprörs av detta, inte minst icke-troende människor. Som kristna förskräcks vi också över sekternas framfart. Men vi gör det givetvis från andra utgångspunkter. Och vi har ett annat syfte med vår kritik än en sekulariserad opinion. För en kristen blir det viktigt inte bara att befria en människa från en sekts förtryck. Det blir lika viktigt att visa på Guds eviga sanning, sanningen som befriar (Joh 8:32, 36). [2]

En upplysningsverksamhet från kristen utgångspunkt är vad CKI-Förlaget i Göteborg ägnar sig åt. Sekten man upplyser om är Jehovas Vittnen. CKI-Förlaget har en ambitiös förlagsverksamhet med skrifter i vilka man med Bibeln och utifrån stor kännedom om Sällskapet Vakttornets förkunnelse argumenterar mot sektens förvanskningar av Bibelns lära. För den som kommer i kontakt med eller samtalar med Jehovas Vittnen eller människor som är på väg in i organisationen är CKI-Förlagets böcker och skrifter mycket värdefulla. Några titlar »Står Vakttornets på säker grund?», »Guds tider och stunder i Vakttornets förkunnelse», »Har vi sett Tecknet 1914?» (av Carl Olof Jonsson och Wolfgang Herbst). Dessutom har förlaget gett ut den uppmärksammade boken »Samvetskris» av f.d. medlemmen av Jehovas Vittnens högsta ledning, Raymond Franz. [3]

Senaste tillskottet i CKI-Förlagets utbud är Carl Olof Jonssons »Blodfrågan», som är en granskning av Vittnenas beryktade läror i fråga om blodmat och blodtransfusioner. Författaren utför ett grundligt bibelstudium och tillbakavisar kraftigt men sakligt Jehovas Vittnens ståndpunkter. Det är så man måste gå till väga med denna typ av sekter, som själva berömmer sig av en hög uppfattning av bibelordet: Peka på vad som egentligen står skrivet! Tillbakavisa den falska läran med Guds ord! Att själv ta reda på vad Skriften lär är utan tvekan ett mycket långt steg att ta för ett Jehovas vittne, som fått lära sig att den organisation han/hon tillhör är »Guds synliga organisation», vars läror därför inte får ifrågasättas. Men det är ett steg som vederbörande kan hjälpas till genom CKI-Förlagets skrifter. [4]

 

Guds ord och löfte – Lutherpsalmer

Av: Lars Engquist | Nr 4, 1993 sida 157

Guds ord och löfte – Lutherpsalmer [0]

Redaktionen har fått en kassett med värdefulla psalmer, som vi gärna vill anmäla för läsekretsen. Kassetten innehåller 15 välkända psalmer, sådana som »Var man må nu väl glädja sig, här är stor fröjd å färde», »Vår Gud är oss en väldig borg», »Gud trefaldig stå oss bi», »Vår fader, som är i himlen». [1]

När marknaden och etern översvämmar av god och mest dålig musik och sång, är det skönt att kunna sätta på en kassett med de älskade psalmerna i en god inspelning. De rekommenderas varmt och kan beställas från Luthersk Litteratur Mission, Box 39, 911 00 Vännäs eller från BV-Förlaget 0435-52177. [2]

 

Gestalter och episoder ur den kristna sångens historia

Av: I. F. | Nr 4, 1993 sida 158

Folke Elowson, Gestalter och episoder ur den kristna sångens historia. [0]

Sångförfattarnas och psalmdiktarnas namn står att läsa i de flesta sång- och psalmböcker. Men vilka var de? När levde de, och under vilka omständigheter? Det är sådana frågor denna bok svarar på. Den inbjuder till en spännande rundvandring på kyrkohistorisk mark och låter hundratals sånger och psalmer ge glimtar av sin tillkomsthistoria och sina möten med människor – till deras väckelse, tröst och uppbyggelse. En lämplig julklapp. BV-förlag Strandhem, 286 35 Örkelljunga. [1]