Av: Alvar Svenson | Nr 4, 1994 sida 145

Med detta nummer av Tidskriften Biblicum avslutas den 58:e årgången. Uppgiften har under gångna år förblivit densamma, att försvara den bibliska tron och bekännelsen. I det yttre har mycket förändrats, men kampen för biblisk tro är och förblir densamma. Med Guds hjälp har Biblicum förblivit trogen denna kallelse. Under de år som gått har inte angreppen uteblivit. Bibelkritik och rationalism har högröstat försökt tysta den ropande rösten. För Biblicum har Skriftens ord: »Så säger Herren» varit ledstjärnan. Bibeln har avgjort vad som skall sägas, skrivas och svaras. [0]

Biblicum skall inte endast defensivt försvara, utan uppgiften består också i att proklamera – förkunna – det evangelium som kommit till oss i de heliga Skrifterna. Utan evangelium är vi människor förlorade. I likhet med tidigare år vill Biblicum också i fortsättningen ägna all sin tid och kraft åt detta arbete. »I honom äger vi förlossningen genom hans blod, förlåtelsen för våra synder» Ef 1:7. Där Skriftens ord bärs fram ställs själva kärnan – Kristus – i centrum. Biblicum har aldrig betraktat teologin som frikopplad från tron och själavården. Det gäller människors själar och eviga väl. Därför är uppgiften så angelägen. Teologin kan och får aldrig bli ett självändamål. Därför är det angeläget för Biblicum att få Ditt stöd och Dina förböner också i fortsättningen, i synnerhet i vår tid då allt fler avfaller från tron och bekännelsen. Vi vet att många människor genom Biblicums arbete fått hjälp och vägledning, hjälp på vägen till den heliga Skrift och in i de saliggörande sanningarna. [1]

Nästa årgång kommer ut under en mycket intressant period i Biblicums historia. Om Gud vill kommer slutversionen av Biblicums översättning av nya Testamentet att publiceras under 1995. Den dagen blir på många sätt spännande. Översättningsarbetet har följts med stort intresse av många människor, inte endast i Sverige utan runtom i världen. I nästa årgång av Tidskriften kan Du följa hur denna översättning blir mottagen. [2]

Detta arbete hade inte varit möjligt utan Ert trogna stöd. Därför vågar vi hoppas att arbetet skall kunna slutföras och att resultatet skall bli bra. Vi ser fram emot att kunna överlämna en texttrogen översättning till våra barn och till kommande generationer. [3]

Tidskriften är alltså helt beroende av Er uppmuntran och Era prenumerationer. Utan prenumeranter har inte Tidskriften någon uppgift. Vi hoppas Du vill vara med från årets början i arbetet. [4]

Prenumerera idag! Ge bort en prenumeration i gåva! [5]

Vi önskar ett gott nytt år för alla Biblicums vänner! Herren är densamme igår och idag och i evighet. [6]