Som bäst pågår en flyttning av Biblicums webbsajt till one.com. Du kan tillsvidare nå den gamla webbplatsen på adressen

http://biblicum.kristendom.se

Ett nytt tema håller på att installeras. Efter det sker arbete med anpassning och sedan överföring av data.