Det är meningen att alla gamla Biblicum-inspelningar efter hand ska läggas in här. Det kommer att ta tid. Vid sidan av de gamla sidorna och arkiv på det gamla LBK-området kan en mängd inspelningar hittas via en sökbar databas, OUS_B (OUS är grekiska för öra; B avser Biblicum), som upprätthålls av OF system/Ola Österbacka.

I databasen kan sökas talare och ämne och visas lista i kronologisk ordning. Tyvärr är många av filerna odaterade och ordningen stämmer därför inte för dem.

Under uppbyggnadsarbetet med den nya webbplatsen kommer många länkar att ändra, vilket ger störningar i databasens funktioner.

Databasen kan även användas med iPad eller iPhone med hjälp av gratisappen FileMaker Go på adressen titus.ofsystem.fi/ous_b.