De flesta nummer från åren 1999 till 2014 finns nu som pdf under menyn Tidskriften. Från 1999 finns bara ett nummer och från 2008 bara två. Det andra numret för 2014 kommer snart.