Lördagen den 21 augusti 2021 överlämnades festskriften ”Guds ord består” till Seth Erlandsson i Ljungby. Det skedde hos Elaine Svenson, i förre ordförande Alvar Svensons hem. Styrelsen representerades av ordförande Egil Edvardsen, verksamhetsledare Ingvar Adriansson med fru Johanna, kassaförvaltare Thomas Erlandsson med fru Sofie, samt via videolänk styrelseledamöterna Tor Jakob Welde och Ola Österbacka. Fru Birgitta Erlandsson var självfallet med, likaså den mångårige layoutredaktören Kjell Petter Bakken (som tog bilderna; av Ingvar Adriansson kallad ”Biblicums Gutenberg”), samt Lars och Christin Gunnarsson. De tre expeditionsdamerna Elaine Svenson, Kerstin Waljö och Eivor Waljö hade ordnat med bespisning.

Ingvar Adriansson, Egil Edvardsen och Thomas Erlandsson. I datorn skymtar Tor Jakob Welde.

 

Egil Edvardsen överräcker festskriften åt Seth Erlandsson.

Fr v Elaine Svenson, Eivor Waljö och Kerstin Waljö.