Guds ord består

Den 18 augusti 2021 fyller teol jubeldr Seth Erlandsson i Västerås 80 år. Stiftelsen Biblicum gratulerar med en festskrift, Guds ord består, som samtidigt utgör nr 3 av tidskriften Biblicum. Den har i dagarna sänts till prenumeranterna, och kommer även att kunna köpas från Biblicums förlag och XP Media. Lördagen den 21 augusti kommer representanter för styrelsen och stiftelsens medarbetare att överlämna festskriften till jubilaren i Ljungby.

I motsats till vanliga nummer av tidskriften läggs festskriften inte ut som pdf. I festskriften ingår följande artiklar:

 1. Prolog, Ingvar Adriansson och Ola Österbacka
 2. Dold men uppenbar. Uppståndelsen som ramverk i Gamla testamentet, Julius Buelow
 3. Guds skapelseordning, Ingemar Furberg
 4. I begynnelsen – en bibelöversättares reflektioner kring Genesis 1, Tony Larsdal
 5. Lutherska bibelöversättare genom århundraden, John Brug
 6. En stilla susning – Guds kraft till frälsning, Stefan Hedkvist
 7. ”Här är något som är större än Salomo” – Kristus som Guds vishet, Tor Jakob Welde
 8. Hur Bibeln vittnar om sin ofelbarhet, Stefan Sjöqvist
 9. Tron på rättfärdiggörelsen, Egil Edvardsen
 10. Den trälbundna viljan och omvändelsen, Siegbert W. Becker
 11. Augustinus och Luther om simul iustus et peccator, Lars Borgström
 12. Den kristna församlingen – alla är präster, Gottfried Herrmann
 13. En undersökning i korsets ljus: Luther och den medeltida härlighetsteologin, Ugis Sildegs

”Gräset vissnar,
blomman faller av, men
vår Guds ord består för evigt”
(Jes 40:8).