Biblicums fastighet vid Södra Rudbecksgatan i Uppsala.