Seth Erlandsson föreläser i Haugetun 1981.

Följ och dela!