Deltagarna i kurs i evangelisation med prof. Valleskey, augusti 2002.

Följ och dela!