Ingemar Furberg föreläser på kurs i Solborgs folkhögskola i Stavanger 1984.

Följ och dela!