Dr Seth Erlandssons föredrag i Ängelholm 2016-04-20 och svar på frågor.