Av: Carl Peterson | Nr 1, 1988 sida 3

I Biblicum nr 4/87 omtalades att undertecknad från den 1 jan 1988 kom att överta expeditionen för tidskriften. Inför den uppgiften känner jag ett stort behov av att offentligt få framföra ett innerligt tack till fru Brita Hedegård för det uppoffrande arbete och den kärlek med vilken hon helt ideellt skött arbetet med prenumerationer och utgivning av tidskriften. Jag har fått överta ett mycket välordnat och exemplariskt skött kartotek över prenumeranterna, där jag kan finna trogna läsare ända sedan 1937. [0]

Hur skall jag förvalta detta arv? I första hand vill jag bedja Gud att han välsignar det fortsatta arbetet. Men jag vill här även vända mig till prenumeranterna. Har ni funnit att tidskriften ger en god undervisning i den heliga Skrift, vill vi att ni rekommenderar tidskriften Biblicum för vänner och bekanta. [1]

Om ni ger oss adresser till intresserade läsare, så kan vi sända några gratisexemplar; eller kanske någon vill ge en gratisprenumeration. För kännedom kan vi omtala att tidskriften gratissprids till många soldathem, folkhögskolor, bibliotek m m. Därför är vi tacksamma för de gåvor som läsarna sänder och som vi är beroende av. [2]