Nr 1, 1988

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.

Nr 2, 1988

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.

Nr 3, 1988

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.

Nr 4, 1988

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.