Av: Lars Engquist | Nr 1, 1990 sida 1

Välkommen till ännu en årgång med tidskriften Biblicum! [0]

Så länge Gud ger oss kraft och nåd vill vi fortsätta att vara ett forum för sund, bibeltrogen, luthersk teologi. Den målsättningen bestämmer innehållet. Till största delen fylls tidskriften därför med teologisk-vetenskapliga artiklar, i första hand med bibelöversättningsförslag. Vi vill därigenom ge en bred läsekrets möjlighet att bidra till ett slutgiltigt gott bibelöversättningsresultat. [1]

Årgången kommer också att innehålla vetenskapliga kommentarer, noter och artiklar. Nr 2/90 kommer att presentera ett längre arbete – »Den stora floden» av den 1989 avlidne professorn Carl Lawrenz, USA. En närmare presentation av professor Lawrenz införs i samband med hans uppsats. [2]

Vi avser även att 1990 återkommande införa recensioner, svar på läsarnas frågor och kommentarer och utblickar över aktuella händelser och trender. [3]

Landet visar upp en bred provkarta på olika slags religiösa tidskrifter och s.k. uppbyggelsetidningar. Läsarnas trogna stöd stärker vår förvissning och vår motivation att ännu ett år ge ut ett alternativ – en teologisk vetenskaplig tidskrift – tidskriften Biblicum. [4]