Nr 1, 1990

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.

Nr 2, 1990

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg. 

Nr 3, 1990

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.

Nr 4-5, 1990

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.