Av: Lars Engquist | Nr 3, 1990 sida 41

På grund av sjukdom kommer nr 3/90 av denna tidskrift något senare än beräknat. Under året 1990 kommer ändå i vanlig ordning fyra nummer att sändas ut till prenumeranterna. [0]

Vi har gjort en förändring av innehållet. Artiklarna om Uppenbarelseboken och översättningsförslaget publiceras tillsammans i nr 4/90, som alltså till största delen kommer att ägnas åt Bibelns sista bok. [1]

Med i detta nummer finns en gåvoredovisning. Den är en påminnelse om många medarbetares fortsatta arbete och offer för att sund, bibeltrogen forskning skall kunna fortsätta i Norden. Med stor ödmjukhet tackar vi Er alla som på olika sätt arbetar för Biblicum, genom förbön, gåvor och översättningsförslag. Inte minst vill vi tacka Er som arbetar med att värva nya prenumeranter. Glöm inte att Biblicum har extraexemplar som kan rekvireras gratis för arbetet att göra Biblicum känt och vinna nya prenumeranter och understödjare. [2]

Så långt det är möjligt vill vi också skriva artiklar om särskilda ämnen som läsekretsen har frågor kring och behov av att få belysta. Vi tar med glädje emot läsekretsens förfrågningar och önskemål. [3]