Välkommen att lyssna på undervisning, läsa tidskriften Biblicum och ta del av den senaste informationen om vår verksamhet! Lyssna/se inspelningar från reformationsjubileet 3/11. Köp god litteratur via webbutiken!

Senaste inlägg

Äldre nummer av tidskriften

Nu är arbetet med att införa äldre nummer av tidskriften Biblicum så gott som slutfört. Några undantag bör nämnas: Särtryck av småskrifter är inte införda. Noterna saknas i stor utsträckning. Arbetet med noterna fortsätter. Eftersom flera personer deltagit i arbetet finns en viss variation i det tekniska utförandet. Det kommer att i någon mån åtgärdas. […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Inspelningar från reformationens 500-årsjubileum

Inspelningar från reformationsjubileet i Ljungby den 3 november 2017 finns som separata inspelningar (video- och ljudfiler) och nås på följande länkar : Inledning av Ingvar Adriansson och psalmsång: Vår Gud är oss en väldig borg Andreas Drechsler: Här står jag … Lars Borgström: Om en kristen människas frihet Seth Erlandsson: Rättfärdiggörelsen – är Bibeln oklar? […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Biblicum nr 3/2017

Nr 3/2017 av Biblicum har utkommit och bör ha nått prenumeranterna. Ur innehållet: Bibelns skapelseberättelse och den babyloniska Bokstavlig eller andlig tolkning Jesu översteprästerliga förbön, sista delen Guds hand, rygg och ansikte Inför lutherjubileet; frågor och svar; utblick över samtiden Litteratur (Anders Gärdeborn: Den avslutande timmen; Matti Väisänen: Dopet, tron och frälsningen) Numret kan laddas […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Biblicum nr 2/2017 som pdf

Det andra numret för 2017 av tidskriften Biblicum finns nu att ladda ner som pdf. Ur innehållet: Varför finns ondska, lidande och död? Spikar, krona, kors Jesu översteprästerliga förbön (forts.) Kunde Mose ha skrivit med hjälp av en alfabetisk skrift? Luther och toleransen  Frågor och svar Utblick över samtiden I förra numret uppmärksammades en sensationell forskningsrapport om en alfabetisk […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Reformationsjubileum i Ljungby 3 november 2017

Med anledning av reformationens 500-årsjubileum inbjuder Stiftelsen Biblicum till en föreläsningsdag i Markuskyrkan i Ljungby, Hantverkareg. 8, fredagen den 3 november 2017. Program: 14.00 Inledning, stiftelsens ordförande, pastor Egil Edvardsen, Ålgård, Norge Här står jag …, pastor Andreas Drechsler, Dresden, Tyskland 15.00 Kaffeuppehåll 16.00 Om en kristen människas frihet, pastor Lars Borgström, Uppsala 17.00 Rättfärdiggörelsen – är […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Senaste föredrag

Biblicums motto

Quod non est biblicum, non est theologicum.
Det som inte är bibliskt är inte teologiskt.

Kort om Biblicum

Stiftelsen Biblicum grundades hösten 1968 av sju personer. En av bakgrundsgestalterna var teol.dr David Hedegård. Stiftelsens första ordförande var domprost Gustav Adolf Danell och studierektor och föreståndare var teol.dr Seth Erlandsson.

Under många år var Biblicums verksamhet förlagd till Uppsala, men numera är hemorten Ljungby.

Biblicums ordförande är Egil Edvardsen, vice ordförande Seth Erlandsson och sekreterare Stefan Hedkvist. Övriga styrelseledamöter är Ingvar Adriansson, Thomas Erlandsson och Ola Österbacka. Samtliga kan kontaktas per e-post fornamn.efternamn@biblicum.se.

Prenumerera på Biblicum-Nytt!

Nu kan du prenumerera på e-postinformation om kurser, inspelningar och nya böcker. Vi sänder ut e-postbrev med några månaders mellanrum.
Rekommenderas

Sök bland Biblicums inspelningar i en databas, välj talare från lista eller ämne, eller visa lista.

Ladda ner telegram för högtid och sorg (eller köp från Biblicum).

Stöd via PayPal!