Biblicum har fått en ny webbplats. Nu har förlaget också öppnat en webbutik. Välkommen in för att se våra introerbjudanden!

Biblicums motto

Quod non est biblicum, non est theologicum.
Det som inte är bibliskt är inte teologiskt.

Kort om Biblicum

Stiftelsen Biblicum grundades hösten 1968 av sju personer. En av bakgrundsgestalterna var teol.dr David Hedegård. Stiftelsens första ordförande var domprost Gustav Adolf Danell och studierektor och föreståndare var teol.dr Seth Erlandsson.

Under många år var Biblicums verksamhet förlagd till Uppsala, men numera är hemorten Ljungby.

Biblicums ordförande Alvar Svenson avled 2.2.2015. Vice ordförande är pastor Egil Edvardsen och sekreterare pastor Stefan Hedkvist. Övriga styrelseledamöter är Seth Erlandsson och Thomas Erlandsson.

Rekommenderas

Sök bland Biblicums inspelningar i en databas, välj talare från lista eller ämne, eller visa lista.