Biblicum har fått en ny webbplats. Det mesta har flyttats över från den gamla, men en stor del av det äldre tidskriftsarkivet måste sökas på biblicum.kristendom.se.

Biblicums motto

Quod non est biblicum, non est theologicum.
Det som inte är bibliskt är inte teologiskt.

Kort om Biblicum

Stiftelsen Biblicum grundades hösten 1968 av sju personer. En av bakgrundsgestalterna var teol.dr David Hedegård. Stiftelsens första ordförande var domprost Gustav Adolf Danell och studierektor och föreståndare var teol.dr Seth Erlandsson.

Under många år var Biblicums verksamhet förlagd till Uppsala, men numera är hemorten Ljungby.

Nuvarande ordförande är kyrkoherde Alvar Svenson, vice ordförande pastor Egil Edvardsen och sekreterare pastor Stefan Hedkvist. Övriga styrelseledamöter är Seth Erlandsson och Thomas Erlandsson.

Inspelningar: LBK 40

LBK firade 40-årsjubileum på Hjälmargården 11-13 juli 2014. På www.bekannelse.se finns många värdefulla inspelningar.