Välkommen att lyssna på undervisning, läsa tidskriften Biblicum och ta del av den senaste informationen om vår verksamhet! Lyssna på inspelningar från Biblicumkurs 20-21 januari!. Köp god litteratur via webbutiken!

Senaste inlägg

Inspelningar från isagogik-kursen i augusti 2017

Inspelningar från dr John Brugs kurs i GT-isagogik i Ljungby 7–17.8.2017 finns tillgängliga, 59 lektioner av något olika längd. Sidan kräver lösenord. Följ och dela!

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Inspelningar från Biblicumdagarna 20-21 januari 2018

Inspelningar från Biblicumdagarna har lagts ut som ljudfiler och delvis med video och text. Seth Erlandsson: Varför reformation? (mp3 och video) Ola Österbacka: Med svansarna hopbundna – romare och svärmare då och nu (mp3 och pdf) Seth Erlandsson: Sammanblandningen av lag och evangelium (mp3 och video) Peter Öman: 95 teser för 21:a århundradet (mp3) Följ […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Biblicumdagar i Vännäs och Umeå

Den 20–21 januari 2018 ordnar Stiftelsen Biblicum en serie föredrag i Västerbotten. På lördag hålls föredragen på lägergården Fridhem i Vännäs och på söndagen i LBK-församlingens lokal på Dunkersgatan 5 i Umeå. Detaljprogram finns här. Följ och dela!

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Biblicum nr 4/2017 som pdf

Nr 4 av tidskriften Biblicum torde ha nått prenumeranterna och finns nu tillgänglig som pdf. Ur innehållet: Redaktionellt Bokstavlig eller andlig tolkning, del II. Siegbert W Becker Lärorika artiklar om Bibeln och bibeltolkning. SE Simeon i templet (Luk 2:25–35). Egil Edvardsen Utblick över samtiden Litteratur (recension av Gärdeborn: Mästerdirigentens verk) Länk till pdf-utgåvor finns här. […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Äldre nummer av tidskriften

Nu är arbetet med att införa äldre nummer av tidskriften Biblicum så gott som slutfört. Några undantag bör nämnas: Särtryck av småskrifter är inte införda. Noterna saknas i stor utsträckning. Arbetet med noterna fortsätter. Eftersom flera personer deltagit i arbetet finns en viss variation i det tekniska utförandet. Det kommer att i någon mån åtgärdas. […]

Följ och dela!
Follow by Email
Facebook
Facebook
SOCIALICON

Senaste föredrag

Biblicums motto

Quod non est biblicum, non est theologicum.
Det som inte är bibliskt är inte teologiskt.

Kort om Biblicum

Stiftelsen Biblicum grundades hösten 1968 av sju personer. En av bakgrundsgestalterna var teol.dr David Hedegård. Stiftelsens första ordförande var domprost Gustav Adolf Danell och studierektor och föreståndare var teol.dr Seth Erlandsson.

Under många år var Biblicums verksamhet förlagd till Uppsala, men numera är hemorten Ljungby.

Biblicums ordförande är Egil Edvardsen, vice ordförande Seth Erlandsson och sekreterare Stefan Hedkvist. Övriga styrelseledamöter är Ingvar Adriansson, Thomas Erlandsson och Ola Österbacka. Samtliga kan kontaktas per e-post fornamn.efternamn@biblicum.se.

Prenumerera på Biblicum-Nytt!

Nu kan du prenumerera på e-postinformation om kurser, inspelningar och nya böcker. Vi sänder ut e-postbrev med några månaders mellanrum.
Rekommenderas

Sök bland Biblicums inspelningar i en databas, välj talare från lista eller ämne, eller visa lista.

Ladda ner telegram för högtid och sorg (eller köp från Biblicum).

Stöd via PayPal!