Det sista numret för 2016 har nu utkommit och finns att läsa som pdf.  Ur innehållet:

  • Redaktionellt
  • Vad säger Luther? (inför lutherjubileet)
  • Bara nåd, inget annat
  • Jesu översteprästerliga förbön (Joh 17) – del 1
  • Det saliga bytet
  • Notiser, frågor och svar, utblick över samtiden, litteratur.

Samtliga tidigare nummer som finns som pdf-filer finns här.