Tidskriftens tredje nummer för år 2020 har sänts ut till prenumeranterna. Det presenteras via en video som sammanställts av Ingvar Adriansson. I videon läser Stiftelsens ordförande Egil Edvardsen den redaktionella inledningen, tidskriftens redaktör Seth Erlandsson presenterar en del av innehållet och webbredaktören Ola Österbacka berättar om den nya ljudboken Hjälp mig, Herre, som kan beställas via förlagets webbutik. Han berättar också att de två småskrifter som varit utgångna nu åter finns att beställa: nr 6, Becker: Bibeln i Luthers teologi och nr 14, Lawrenz: Den stora floden.

Uppdatering 15/9: Nummer 3 finns nu att ladda ner som pdf.