Dr Seth Erlandssons föredrag vid Biblicums 50-årsjubileum på Fridhems missionsgård i Vännäs den 6 oktober 2018.