Föredrag av Biblicums ordförande, pastor Egil Edvardsen vid Biblicums 50-årsjubileum på Fridhem missionsgård i Vännäs den 6 oktober 2018.