Föredrag av pastor Stefan Hedkvist vid Stiftelsen Biblicums 50-årsjubileum på Fridhem Missionsgård den 6 oktober 2018.