Seth Erlandsson besvarar frågor i anslutning till föredrag om frälsningen i Gamla testamentet på Fridhem, Vännäs, 2016-09-17.

Frågorna som ställdes i salen är bortredigerade.