Föredrag av Andreas Drechsler, Dresden, ELFK, under reformationsjubileet i Ljungby 3 november 2017.

Mp3-filen innehåller endast föredraget, videofilen även samtal efteråt.

Här finns videofilm i större format.