Reformationsjubileum i Ljungby 3 november 2017. Inledning av Ingvar Adriansson. Psalmsång: Vår Gud är oss en väldig borg.