Del 1 av föredrag av teol.dr Seth Erlandsson vid Biblicumdagar i Åbylundskyrkan, Norrköping, 24 mars 2012.