Seth Erlandsson berättar om den nya översättningen av Folkbibeln och svarar på frågor. Fridhem, Vännäs, 2016-09-17. Frågorna som ställdes i salen är bortredigerade.