Föredrag av Seth Erlandsson, Västerås, under reformationsjubileum i Ljungby 3/11 2017.

Mp3-filen innehåller endast föredraget, videofilmen även några svar på frågor.