Seth Erlandssons lektion under Biblicums online-kurs den 15 oktober 2022. Kursens tema: Frälsningen och den yttersta domen.