Del 1 av föredrag under Biblicumhelg i Norrköping, Hemgården, 13 april 2013.