Föredrag 3 av teol.dr Seth Erlandsson på Biblicumdag i Pedersöre, Finland, den 11 mars 2017.

Ljudinspelningen omfattar också svar på frågor. Själva frågorna ingår inte. Frågestunden avslutas med information om översättningen av Svenska Folkbibeln.
Följ och dela!