Av S. E.

Bibelarkeologi

Mellan åren 1968 och 1974 har en intensiv arkeologisk aktivitet pågått i Jerusalem, i synnerhet innanför gamla stadens murar. Genom dessa utgrävningar har mera framkommit om Jerusalems förflutna än vad alla utgrävningar i Jerusalem tillsammantagna uppenbarat under de tidigare 100 åren. Området närmast tempelberget har tidigare undersökts mycket litet. [0]

Situationen förblev oförändrad till 1968, när professorerna B. Mazar och N. Avigad började utgrävningar på flera platser i gamla staden (den hade ju intagits av israelerna under sexdagarskriget 1967). [1]

Den hebreiska kvartaltidskriften Qadmoniot har givit stort utrymme åt rapporter och studier om Jerusalem. Nu föreligger en bok som heter Jerusalem Revealed. Archaeology in the Holy City 1968-1974 (The Israel Exploration Society, 1975). Denna bok innehåller allt material om Jerusalem, som publicerats fram till nu i Qadmoniot, översatt från nyhebreiska till engelska och lätt förkortat. »Jerusalem Revealed» är den första boken i en serie böcker, som var och en ägnas åt ett speciellt ämne och innehåller artiklar som hämtats och översatts från tidskriften Qadmoniot. På så vis blir ett material tillgängligt, som tidigare varit undanhållet alla dem som inte gärna läser nyhebreiska. [2]

Mycket återstår ännu att utgräva i Jerusalem, men de utforskningar som presenteras i »Jerusalem Revealed» har redan klarlagt mycket av stadens 5000-åriga historia, den stad som i Ps. 48:3 kallas »hela jordens fröjd», »den store konungens stad». [3]

Den distribueras av The Israel Exploration Society, P.O.B. 7041, Jerusalem, Israel. [4]

 

Efesierbrevets äkthet

Efesierbrevet har länge blivit ifrågasatt som ett äkta Paulusbrev. Man har menat att författaren inte kan vara Paulus utan att han endast låtsas vara det. En rad skäl mot brevets äkthet brukar anföras i de flesta moderna kommentarer till detta brev och i inledningar till NT:s skrifter. [0]

Nu föreligger emellertid en diger avhandling, som man hoppas en gång för alla tar död på alla invändningar mot Efesierbrevets äkthet. Avhandlingen heter The Authenticity of Ephesians, skriven av A. van Roon (Supplement to Novum Testamentum, Vol. 39, Leiden 1974. 449 sid.). [1]

Författaren tar utförligt upp alla tänkbara argument för och emot brevets äkthet och hans slutsatser är helt övertygande. Endast ignoranter torde i fortsättningen kunna fasthålla uppfattningen att Efesierbrevet är oäkta. Avhandlingen rekommenderas varmt för alla teologie studerande och professorer. [2]