NÅGRA SKILLNADER MELLAN LAG OCH EVANGELIUM

| Nr 3-4, 1979 sida 122| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

»Lagens verk är skrivna i hedningarnas hjärtan» (Rom. 2:15), men evangelium är något som »ingen människas hjärta har kunnat tänka» (1 Kor. 2:9).

Den oomvända människan är helt främmande för evangelium. Endast genom Bibeln uppenbarar den helige Ande evangelium för oss.

Lagen lär oss bara vad vi skall göra, men evangelium lär oss vad Gud har gjort för vår salighet och vad han fortfarande gör för oss.

Lagen visar oss vår synd och Guds vrede, men evangelium visar oss på Guds nåd och Frälsaren från synden.

Lagen kan inte göra oss saliga, men evangelium gör oss saliga genom tron på Kristus Jesus.

Lagen kräver av oss den rättfärdighet, som bara evangelium kan ge oss. Den rättfärdighet som gäller inför Gud är en Guds gåva, som erbjuds och överräckes åt oss i evangelium genom nådemedlen.

Lagen kan inte ge kraft till ett gudfruktigt liv, men evangelium är kraften till ett liv, som behagar Gud.