Nr 1, 1983

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

 Nr 2, 1983

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 3, 1983

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 4, 1983

Nr 5, 1983

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.