Matteus 14:22–33

(En predikan av Lars Engquist)

»Ingen kan göra det omöjliga», brukar vi säga när människor begär för mycket av oss. »Jag kan inte göra det omöjliga,» det är nog ett ganska vanligt svar som mammor ger sina små, när de tjatar för mycket. Och det är helt sant om oss människor. Vi kan inte göra det omöjliga. Men du får därför inte tänka att det också är sanningen om Gud. Ibland får vi för oss att Gud är lika liten som vi människor och så bedömer vi honom efter vad människor kan. Men här har vi en av de stora och avgörande skillnaderna mellan Gud och oss människor. Och den behöver vi ofta påminna varandra om, eftersom vi är så klentrogna: Vi kan inte göra det omöjliga. Men det kan Gud. [0]

En gång i tiden så kunde vi också allt och visste vi också allt, liksom Gud vet allt. Det var då det, när vi fortfarande var oförstörda avbilder av Gud. Då var vi lika Gud i helighet och rättfärdighet, i kunskap och vishet och odödlighet. Ty allt vad Gud skapade var mycket gott och helt perfekt. Sådana var också människorna. [1]

Vilken lycklig tid det måste ha varit för Adam och Eva där i Edens lustgård. Lika lycklig och salig som tillvaron i det himmelska paradiset en gång skall bli för oss. Satan och synden och sjukdom och lidande och död fanns inte där. Människorna var Guds avbilder. De var lika den Högste, den Fullkomlige. [2]

Det är mycket som hänt med människan efter det tragiska, djupa fallet i synd. Vi förlorade all likhet med Gud. Det är mycket som genom fallet blev helt omöjligt för oss. Inte bara att gå på vattnet, som Petrus försökte. För det kan vi inte, om inte isen är rätt så tjock. Många har försökt. Men alla har misslyckats. Dödens krafter är verksamma och lurar på oss över allt. Och inte kan vi flyga utan motor eller vingar av något slag. Vi har genom synden blivit mycket begränsade på många områden. Men Jesus flög av egen kraft rakt upp i himlen, inför lärjungarnas ögon på himmelsfärdsdagen. [3]

Vi har många bevis på att inget är omöjligt för Gud

Både gamla och nya Testamentet ger oss så många tröstande skildringar av hur [5]

Gud gång på gång griper in och gör det som för oss är helt omöjligt. [6]

Gång på gång gör Gud det omöjliga i Gamla Testamentet

Skapelsen t.ex. är något så omöjligt och ofattbart stort, att hela världen förnekar och tvivlar på att det kan ha gått till så som Guds ord säger. Att Gud skapade allt detta stora och underbara, på sex dagar, bara genom att säga ett ord. Det är helt omöjligt. Men Gud gör sånt som är omöjligt. [8]

Tänk på syndafloden och Noas och släktets och skapelsens underbara räddning genom arken. Tänk på hur Gud räddade Israels folk genom undren han gjorde med Josef. Tänk på undren Gud sedan gjorde genom Mose och Aron inför Farao och vid räddningen ut ur Egypten. Och tänk på allt det underbara Gud gjorde, innan Guds folk var framme i det utlovade landet. [9]

Så här kan vi fortsätta länge med allt det underbara, omöjliga Gud gjorde vid Elie himmelsfärd, med Daniel i den brinnande ugnen, och när Daniel kastades i lejongropen, osv. osv. [10]

Om allt detta kan samma ord sägas: »Det är ju omöjligt». Ja visst. Men Gud gjorde gång på gång det som är helt omöjligt för människor. [11]

Och vem kommer inte i detta sammanhang att tänka på profeten Jona? Det är verkligen en helt omöjlig historia, som många skrattat åt och gjort sig lustiga över. »Det måste vara en saga, en myt, en legend att det rasande havet blev kav lugnt när Jona kastades överbord. Och det är omöjligt att överleva i en fiskmage i tre dygn. Vi behöver inga vetenskapliga utredningar om detta. Vi vet ändå att det är omöjligt». Men, tack gode Gud för den underbara berättelsen om Jona. Den är ännu ett trosstärkande bevis för att Gud gör det som är omöjligt och ofattbart för människohjärnan. Den är ännu ett bevis på att Gud är oändligt mycket större än vi människor och gör långt mer än vi ens kan tänka eller vågar be om. [12]

Ja, alla dessa händelser bekräftar samma underbara sanning. De visar hur god Gud är mot oss människor. De är bevis på bevis att Gud kan göra det som för oss är alldeles omöjligt, det som vi inte ens tror är möjligt. De bevisar att vår Gud är undrens Gud. [13]

Gång på gång gör Gud det omöjliga också i Nya Testamentet

Hela nya Testamentet är egentligen en enda, ljuvlig förkunnelse för tvivelsjuka syndare om att »för Gud är ingenting omöjligt.» [15]

Födelsen i Betlehem av ett barn som ingen far hade på Jorden. Med våldsam frenesi har teologer och ateister i alla tider förnekat att detta är sant. »Josef var far till barnet. En romersk soldat var far till barnet» osv. »En jungfrufödelse hör med till gudasagorna. Men i verkligheten är det något helt omöjligt.» Men Gud gjorde återigen det omöjliga. [16]

Jesus stillade den rasande stormen med sitt ord. Det är naturligtvis omöjligt. Jesus botade en lam som aldrig stått på sina ben, så att han omedelbart kunde gå. Utan träning. Jesus gjorde så att en dövstum, som aldrig hört ett ord och aldrig talat ett ord, helt plötsligt kunde tala redigt och klart. Jesus förvandlade vanligt vatten i stora krukor till ädelt vin, utan att vänta på jäsningsprocessen. Jesus gjorde ett under så att en liten gosses matsäck räckte till middag åt tio tusen män och tolv fulla korgar blev ändå över. Med sitt blotta ord botade Jesus från dödliga sjukdomar, från blindhet och dövhet och besatthet. [17]

Ja, Gud radar i sitt ord upp exempel på exempel på att han gör det som är omöjligt och att alltså inget är omöjligt för Gud. [18]

Hur är det t.ex. möjligt att en enda man skulle kunna uppfylla allt vad Guds stränga lag kräver av alla oss människor? Ingen av oss förmår ju ens på långt när uppfylla lagen för egen del. Men Han gjorde det omöjliga. Jesus tog över alla andras skyldigheter mot lagen. Själv oskyldig och fri från lagen tog han frivilligt på sig lagens alla krav och uppfyllde dem till punkt och pricka, i alla andras ställe. [19]

Och ännu mer som är omöjligt för människor gjorde han. Trots att han själv var oskyldig och själv hade uppfyllt allt vad lagen kräver, så tog han också på sig lagens dom och förbannelse + över alla som brutit mot lagen. Och han fick därför lida straffet i alla andras ställe. Så att alla andra blev fria och förklarade rättfärdiga. Därmed gjorde han det mest omöjliga av allt. Han frälste oss från synden och satan och domen och döden. Ty för Gud är allting möjligt. [20]

Glöm inte heller alla bevisen från andras liv och i våra egna liv på att Gud gör det som är omöjligt

Vi kan vittna litet till mans om under som Gud har gjort i våra egna liv, både du och jag, om sådant som varken vi själva eller andra trott vara möjligt. Vi har sett sådant hända, som bara har en enda förklaring: Detta är ett Guds under. [22]

Varför glömmer vi så fort allt det stora som Gud har gjort i våra liv? Under på under. Nåd utöver nåd. Rusa nu inte så fort genom livet i fortsättningen, så att du hinner begrunda och glädjas över att Gud gjort så mycket som är omöjligt i ditt liv också. Du får så mycket kraft när du blir stilla och tackar Gud för att han grep in i ditt liv och hjälpte dig, så som bara han kan hjälpa, han som gör det omöjliga. [23]

Vi har hört om gudfruktiga människor som lagt det omöjliga i Guds händer med trosvissa böner, och som har fått så häpnadsväckande svar. Gud gjorde det omöjliga. [24]

Hela vår historia är egentligen ett enda stort bevis på hur Gud gör det som för oss är omöjligt och ofattbart

Historien om honom, som kom gående långt ute på den stormande sjön, fram på efternatten, visar vem Jesus är. Jesus är den levande Guden, som har all makt både i himlen och här nere på jorden. Inte ens apostlarna kunde fatta att det var sant. För dem, som såg det med egna ögon var det så omöjligt, att den enda förklaringen de kunde komma på var att det var ett spöke: »Det är en vålnad.» Först när Jesus tilltalar dem och lugnar ner dem, förstår de att det är sant. Det är Jesus. Han är den levande gudens Son. Han gör det omöjliga. [26]

Då vill Petrus också gå på vattnet. Han nöjer sig inte med att ha fått se att Gud gör det som är omöjligt. Han vill göra det som är omöjligt själv också. [27]

Och Jesus som är underbar i tålamod och omätlig i vishet och nåd, han använder tillfället, som han själv har förutsett. Han ger oss här en undervisning som vi aldrig borde glömma. Det som hände med Petrus borde vi tänka på så ofta något syns omöjligt. Han, som gör det som är omöjligt, han gör så att också Petrus kan gå på vattnet. Ty för Gud är allting möjligt. [28]

Det berodde inte på Jesus att Petrus sen började sjunka. Det berodde på Petrus själv, på att han var klentrogen, på att han hade en svag tro. Han tvivlade helt enkelt. Och det är farligt. När Petrus inte längre såg på Jesus, så glömde han vad Jesus sagt och då blev stormen för mycket för honom. Han insåg att det var omöjligt för en syndig människa att klara detta och greps av dödsfruktan. [29]

Så fort glömde t.o.m. den främste av de utvalda, heliga apostlarna, vad han just hade sett med egna ögon, att Gud gör det som är omöjligt och att vi kan lita på hans ord och löften i all nöd och fara. Så måste Jesu frälsarehand rädda Petrus från drunkningsdöden. [30]

Nöd och fara, det råkar vi ut för många gånger i livet. Stormarna och bekymren kommer. Påfrestningar gör att vi börjar sjunka och riskerar att gå under. Sorgerna kan bli så tunga att det känns som om hjärtat vill brista. Sjukdomarna kan bli närmast outhärdliga. Frestelser och andliga strider kan göra att vi vill ge upp. Kanske måste vi gå igenom förföljelser och svåra tvivel. Den sista kampen kan bli svår. Ja, det kommer dagar då bara Gud kan hjälpa och när du kanske förstår det, att bara Gud, som gör det omöjliga, kan nu hjälpa mig. [31]

Det här behöver jag kanske inte ens säga. Du vet det redan allt för väl? Kanske kämpar du själv just nu med någon av livets stormar, som kan kännas övermäktig. Men då skall du inte tvivla på att för Gud är allting möjligt. Se inte på dig själv och din egen oförmåga. Se inte på människors oförmåga att hjälpa. Då sjunker du. Utan se på Jesus! Se på honom som har all makt i himlen och på jorden. Se på honom som så ofta gör det som är omöjligt. Och tänk på vad han, som aldrig Ljuger, har lovat: »Se jag är med er alla dagar.» Och » Jag skall inte lämna dig eller överge dig. Jag skall vara med dig». [32]

Kom ihåg vad som står skrivet i Efesierbrevet 3:20: »Han kan göra mer, ja långt mer än allt vad vi ber och tänker.» [33]