Vi skulle säga amen inte bara i slutet av våra böner; utan också varje gång vi vill säga »Det är sant. Jag tror.»

Av Pastor Eric Hartzell
pastor i East Fork, Whiteriver, Arizona.
I översättning av Ingemar Furberg.

Amen jag tror

Amen är ursprungligen ett hebreiskt ord som inte blev översatt till grekiska. Det betyder i sin verbform: Det är sant. Det kom också att betyda: Jag tror. Sambandet mellan dessa båda ord är klart. Om något är sant och vi vet att det är sant, så blir det grunden för vår tro och vårt liv. Det hebreiska lexikonet säger om en annan form av ordet amen, den vi har i vårt språk, att lyssnarna »med denna formel bekräftar giltigheten i en ed och förklarar sig beredda att dra dess konsekvenser.» [2]

Med andra ord, vad de hörde var sant och de sade: »Vi tror att detta är sant.» Så sade folket i 5 Mos 27 tolv gånger »Amen!», när de hörde de tolv förbannelserna från berget Ebal. De förstod och samtyckte till den sanning som Gud förkunnade för dem genom leviterna. Varje gång uppmanades folket av Gud att svara »Amen!» [3]

Tänk vilken verkan ett rätt uttalat amen har på den farlige Lögnaren, lögnens fader. Guds folk står fast och svarar på Guds förbannelser och på hans löften. »Vi förstår de ting vår Gud har talat till oss. De är sanna. Vi tror dem. Därför Amen!» Djävulens övertalningstrick »Skulle Gud verkligen ha sagt» kastas rakt i ansiktet på honom med detta ord. Amen det är sant. [4]

Vi avslutar våra böner med amen. Detta amen är inte något slags andlig avslutning, som låter Gud få veta att vi avslutar vår bön. Vad vi har sagt i bönen vet vi är sant. Vi har inte ljugit för vår Gud eller bedragit oss själva. Vi har talat sanning, och vi åberopar oss på Guds sanning. Vi tror att vår Gud inte bara vill att vi skall be, utan också att han svarar på våra böner. Vi tror det. [5]

Apostlarna Petrus och Johannes fogar faktiskt amen till Herrens bön för oss. Som evangelisterna Matteus och Lukas återger Jesu undervisning i denna bön, finns det inte något amen. Men lyssna till vad Petrus säger: »Hans är (Jesus Kristus tillhör) äran och makten i evigheternas evigheter, amen. Och Johannes säger: »Och han (Kristus) har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.» [6]

Säg det ord som djävulen inte kan säga. Säg det ord som aldrig har talats i hans omgivning. Säg Amen! Det är ett himmelskt ord. De som är i himlen säger det och använder det i sin tillbedjan av den levande och sanne Guden. De känner sig manade att säga detta ord, eftersom de ser Guds frälsningsplan från sitt himmelska perspektiv. De fyra väsendena finner glädje i att säga amen. Två gånger hör vi dem i Uppenbarelseboken säga amen. Och de tjugofyra äldste säger detsamma: »De tjugofyra äldste och de fyra väsendena föll ner och tillbad Gud, som sitter på tronen. Och de ropade: ’Amen. Halleluja!’» (Upp 19:4). [7]

Jesus Guds stora Amen

Amen är detsamma som Jesus. Han är sanningen och livet. Till församlingen i Laodicea, till vilken Jesus talar mycket allvarligt, säger han att han är ’Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet’ (Upp 3:14). Jesus är sanningen. Finns det något finare sätt att få vår farlige frestare att gräma sig än att i slutet av vår bön säga det namn Amen som Jesus bär. [9]

Kristna människor älskar att säga amen. I en fotnot i slutet av 1 Kor och Filipperbrevet läser vi (i NIV): »Några manuskript har inte amen.» [10]

Det är möjligt att någon gammal skrivare gärna ville säga amen när han skrev av Guds ord, kanske även där det ursprungligen inte fanns med i originalet. Varken denne skrivare, eller vi, blir på något sätt överraskade när vi hör Guds ord och tillfogar: »Det är sant, Jag tror det.» Att vilja säga det är inte en from vana utan ett känt behov. Vårt liv är en ständig strid att stå inriktade mot sanningen och bortvända från lögnen. Det är ett bra sätt att sluta en bön, en gudstjänst, en dag, ett liv. »Amen, amen» sade psalmsångarna, när de slutade sina sånger. Gud avslutade sitt uppenbarade Ord med amen (Ps 41:14). Själva gör vi det på samma sätt i Uppenbarelseboken. Vi säger: »Amen, kom Herre Jesus.» Och vi hör: »Herren Jesu nåd vare med alla. Amen.» [11]