I Tidningen Arbetet den 16 febr 1996 finner vi rubriken: Protest mot biskop. 1000 personer kräver att Eckerdal tar avstånd från homosexuell akt. [0]

»Det blåser upp till en ny strid i homosexfrågan inom svenska kyrkan i Göteborgs stift. Över tusen aktiva har undertecknat ett öppet brev riktat till biskop Lars Eckerdal. Det gick för långt när Eckerdal och de andra biskoparna i landet godkände välsignelseakten av homosexuella i Oscar Fredrikskyrkan. De bör ta avstånd från akten. Läs Bibeln där får man stöd för vår åsikt, säger Lars Henricsson i Örby i Marks kommun, en av de sex som undertecknat brevet. [1]

Brevet nådde biskop Eckerdal den 7 febr och publiceras nu dessutom i tidskriften Kristen Fostran. Tänk om någon modig biskop kunde ställa sig upp och säga ifrån. Som i Norge till exempel. Men här i Sverige verkar alla biskopar tycka likadant. Det är inte trovärdigt, säger Lars Henricsson, i många år kyrkopolitiskt aktiv i Örby församling. [2]

I brevet som kallas en ’Lekmannavädjan till biskopen i homosexfrågan’ frågas hur »kyrkans företrädare kan ge sin sanktion och välsignelse till ’utlevd’ homosexualitet, ett förhållande som uppenbart strider mot Guds ord och naturens ordning.» [3]

Det är tragiskt att se hur Svenska kyrkans biskopar inte bara förkunnar syndernas tillåtelse utan rent av välsignar synd. Om biskop Eckerdal skriver Göteborgs-Posten den 16 febr att »han står fast vid välsignelse av homosexuella par». Och inte bara det. Han säger också att ’kyrkans folk måste tänka om’. Men om biskopar förklarar att man kan leva homosexuellt med gott samvete, då vilseleder de till förtappelse i stället för att vägleda till frälsning. Den som inte ser det har förlorat det bibliska perspektivet. [4]

– – –

Hungrig efter mitt ord?

I Svenska Dagbladet den 24 september 1995 skriver redaktör Hasse Boström under rubriken »Hungrig efter mitt ord?» om det som händer i Katarina kyrka: »Katarina kyrka är, utan någon påkostad reklamkampanj, mer än fullsatt när Vassula Rydén framträder. I Sv D kunde man läsa en blygsam rad i Katarinas predikoturer förra helgen: ’lördag 19, profeten V. Rydén’. [0]

Vassula Rydén hävdar att Jesus talar direkt till henne. Ordagrant skriver hon ned allt från sina dagliga samtal med Jesus. Nu reser hon världen över och samlar stor publik. Hon talar lugnt och ger ett välbalanserat intryck, långt från skämttecknarens bild av profeten som skäggig man med plakat. En dag satt Vassula Rydén i hemmet i Bangladesh, där hon och hennes man för tillfället bodde, och gjorde en inköpslista. Då kom plötsligt ängeln Daniel och började tala med henne. Han introducerade henne senare för Gud själv, för Jesus och för Maria. Så småningom blev det bara med Jesus som hon talade och det är de samtalen hon har skrivit ned på hundratals sidor i ett tjugotal böcker. Hon säger att samtalen äger rum varje dag. [1]

Ibland skämtar Jesus med henne. Som när hon öppnade kylskåpsdörren och sade högt för sig själv »Vad jag är hungrig» varpå hon omedelbart hörde hans röst: »Hungrig efter mitt ord?» Vassula Rydén möter inte något större motstånd i kyrkorna, tvärtom är det många präster som intygar att de ser henne som Guds röst. Katolske biskopen Hubertus Brandenburg och biskop Bertil Gärtner är några av dem som rekommenderar henne. Hon har framfört sina budskap till påven. Men det förekommer tvivlande röster, till exempel jämförs hennes diktamen med en typ av medial direktskrift som förekommer inom New Age-rörelsen. [2]

Man kan se influenser av hennes egen bakgrund i det hon förmedlar. Det kan till exempel vara magstarkt för protestanter när hon säger att jungfru Maria talat till henne och att Gud undervisat henne om hur viktig Guds moder är. Hon berättar att Jesus ser hennes budskap som sina ’kärleksbrev till mänskligheten’. Så här kan ett av hennes budskap från Jesus låta: [3]

’Kom mitt barn, du som hör mig eller läser mig, i detta vittnesbörd har jag åter visat min kärlek till dig. Säg inte att jag är för långt borta för att älska dig, för just i detta ögonblick vilar min blick på dig med en särskild ömhet och en känsla du aldrig helt kan förstå. Om det behövdes att jag återvände bara för dig ensam, för att befria dig, skulle jag utan minsta tvekan komma och återupprepa mitt lidande, för din skull enbart’. [4]

Varför är det så många som lockas av en ensam, teologiskt obildad kvinna, frågar sig till sist redaktör Boström. Han skriver: »Hennes sista budskap under Katarinakvällen kanske ger svaret: Gud är inte ouppnåelig, säger hon. Den som vill, kan känna hans närhet. Vi kan komma honom så nära att vi skulle kunna känna hans andedräkt. Det är kanske svaret. Möjligheten av en direktkontakt med Gud fascinerar.» [5]

Ja, en ny uppenbarelse säger sig Wassula Rydén förmedla. Religiös sanning blir det som hon har upplevt i sitt inre. Hon behöver inte längre hänvisa till det yttre Ordet, till evangelisternas och apostlarnas undervisning. Hon har egna »kärleksbrev från Jesus». Skriften mister därmed sin auktoritet. Vad som nyss hände i Katarina kyrka är inte något kyrkohistoriskt unikt. Skriften varnar också för profeter som träder fram i sitt eget namn och gör anspråk på att förmedla nya uppenbarelser (Matt 7:15). Aposteln Johannes skriver: »Den som känner Gud lyssnar till oss», dvs tar emot den apostoliska undervisningen (1 Joh 4:6). [6]

 

Svenska arrangörer tysta om lamans stöd till Aum-sektens ledare

 

Dagen-artiklarna (26/4 och 7/5) om Sverige-aktuelle Dalai Lamas aktiva stöd till den japanske sektledaren Shoko Asahara har blivit ett så känsligt ämne, att flera ansvariga för Dalai Lamas Sverigebesök vägrar kommentera skriverierna. [0]

I en och en halv vecka har Dagen jagat två av huvudarrangörerna och en av de viktigare sponsorerna utan kontakt. [1]

Kommundirektör Anders Byström, Nynäshamn, initiativtagare till Dalai Lamas besök och ansvarig för lamans program i Nynäshamn, har inte kunnat nås för en kommentar, och han vägrar att svara på överfaxade frågor. [2]

Inget svar från Hulth

Finansborgarrådet Mats Hulth, Stockholm, som är ansvarig för att 7000 skolungdomar kommer att lyssna till Dalai Lama i Globen den 23 maj och som finansierar projektet med 700 000 kronor, har heller inte kunnat nås för en kommentar, och han har heller inte gett svar på överfaxade frågor. [4]

I senaste numret av Magazinet, som var först med avslöjandet, kommenterar dock Mats Hulth Dalai Lamas stöd till gassektledaren: Är det sant är det egendomligt. Jag har svårt att tro att det skulle vara sant. Det borde väl Nobelkommittén, som utsett honom, i så fall känt till. Dalai Lama är inbjuden som fredspristagare. [5]

Inte heller Anders Mellbourn, chefredaktör på Dagens Nyheter, som sponsrar Dalai Lama-projektet, vill kommentera Dalai Lamas stöd till sektledaren, och vi har ännu inte fått svar på våra frågor. [6]

De frågor som de ansvariga inte vill svara på är: Med tanke på Dalai Lamas stöd till den japanske sektledaren, är det rätt att backa upp Dalai Lamas besök i Sverige? Är verkligen Dalai Lama en god förebild? Är han att anse som en sann fredsvän? Är hans budskap något positivt för svenska ungdomar? [7]

Fördömer inte ledaren

Även efter avslöjandet om Dalai Lamas rekommendationsbrev till Aum-sektens ledare, som är ansvarig för giftgasattentatet förra året i Tokyos tunnelbana då 22 människor dog och över 500 människor skadades, vägrar Dalai Lama att fördöma Shoko Asahara, informerar lamans Londonkontor till tidningen Magazinet. Ers helighet Dalai Lama är en andlig person som inte betraktar någon människa som en fiende, kommenterar Dalai Lamas sändebud till tidningen. [9]

Ännu står Dalai Lama fast vid sin formulering om Aum-sektens ledare, att »han är en vän, inte obetingat fullkomlig». [10]

Dalai Lamas samröre med Aum-sektens ledare har också behandlats i radions program »Klarspråk». [11]

 

Svensk buddist undervisar om buddismens väg

Anna Bornstein från stiftelsen »Den andra vägen», som just har tagit hit Dalai Lama till Globen för möte med 7000 skolelever, blev den 14 maj intervjuad i radions program Samtal pågår. Hon är buddist och fick vid detta samtal undervisa om buddismens väg. [0]

Hon sade då att det »i buddismen inte är fråga om någon religion. Den är något annorlunda. Sanningen måste man söka inne i sig själv för att vinna samhörighet med kosmos. Jag hade kommit bort från mig själv och måste finna en kunskap om vem jag var. Jag gick den inre vägen. Det finns metoder, med vars hjälp man kan förstå nyckeln till tillvaron. Man rabblar mantra. Vägen till upplysning går genom medvetandegörande. Jag har övat daglig meditation och trängt över tröskeln, jag har funnit källor inom mig själv: kärlek och frid. Jag har upplevt flera perioder som en seglats på ett stort hav. Man möter sig själv. På den vägen får man kosmiska upplevelser, utomkroppsliga upplevelser. Det är saligt att söka detta sökande hos sig själv.» [1]

I indisk religion är världen (kosmos) detsamma som Gud, dvs att »alltet» är Gud. En sådan gudsbild brukar benämnas panteistisk. Då blir det naturligt att söka frälsningen, nirvana, genom att gå in i sig själv. Sanningen måste man söka inne i sig själv. Då vinner man samhörighet med kosmos. Världen (kosmos) är gudens kropp. Denna förening med det gudomliga är möjlig på grund av släktskapen mellan Gud och människa. Alla religioner har i buddismen samma grund. När vi sedan studerar New Age-rörelsen finner vi hur starkt den är influerad av buddismen. Man säger också där: Jag har blivit medveten om mig själv. [2]

I en artikel i tidskriften Biblicum 1/1992 »New Age: mot en ny tidsålder? skriver Egil Edvardsen: »Det är Satans gamla lögner, som vi möter i ny förpackning. Satan sade till Adam och Eva: »Ni skall bli som Gud» (1 Mos 3:5). I dag hävdar New Age-profeten att bara människans medvetande om sig själv blir frigjort skall hon inse att hon själv är Gud. Så säger t.ex. Helge Hognestad, tidigare präst i Norska kyrkan, att försoningen i Kristus inte längre har någon betydelse. Eftersom människan själv är Gud, behöver hon inte någon försoning med Gud. [3]

 

Nyandlig massrörelse på marsch

I Sydsvenskan den 7 maj 1996 skriver Olav Hammer, fil lic i religionshistoria, en längre artikel som behandlar New Age-rörelsen. »En våg av nyreligiositet sveper över västvärlden. Allt fler människor uppsöker healers, mediterar eller läser New Age-litteratur. Med tanke på den oerhörda genomslagskraft sådana föreställningar har fått, är det märkligt tyst om dem utanför de New Age-troendes egna forum. [0]

New Age-anhängare använder sig flitigt av ett speciellt retoriskt grepp. Den egna världsbilden kallas omväxlande andlighet eller ny kunskap. De talar då om att vi är på väg att återupptäcka en andlig dimension i tillvaron. De som inte vill ta åt sig denna nya kunskap betraktas som konservativa och förstockade. [1]

New Age-anhängare kan till exempel anse 1/ att olika icke-kristna religioner, främst från Indien, innehåller en uråldrig visdom som vi kan dra nytta av i dag. Begreppet karma och reinkarnation (återfödelse) har blivit allmängods inom New Age, 2/ att varje människa kan lära sig om sin egen plats i livet bland annat genom astrologi, att människan inte bara lever detta liv, utan genomgår en hel kedja av reinkarnationer. Bortser man från rörelsens självbild och retorik, är New Age helt enkelt en ny religion. [2]

New Age kännetecknas av stor pluralism, det står var och en fritt att tro på auror (besjälade kroppar) eller att låta bli, att tro på utomjordiska varelser eller inte. Visionerna är oftast gemensamma, men detaljerna skiftar. Det finns heller ingen organisation inom New Age, som talar om vad som är rätt och fel, vilka som får räknas som medlemmar och vilka som inte får det. [3]

På så sätt skiljer sig New Age kraftigt från kristendomen. Vårtids nyreligiösa tankegods sprids i ett löst nätverk, genom att vänner och bekanta utbyter böcker. New Age-tidskrifter och bokhandlar med New Age-litteratur brukar innehålla det mest skiftande material, och det lämnas helt upp till läsaren att sålla bland det som erbjuds. [4]

Hur är det slutligen med svenskarna och New Age? I ett internationellt perspektiv visar det sig att svenskarna öppnar sig för en religiositet av detta slag. En undersökning gjord av Ulf Sjödin (’En skola flera världar’. Plus Ultra, 1995) pekar på höga siffror New Age-troende. I runda tal 20 till 25 procent trodde på varsel, spöken, reinkarnation och UFO:n. [5]

Om siffrorna stämmer på befolkningen i stort och ett par miljoner svenskar alltså sympatiserar med New Age, betyder det att nyandligheten övergått från subkultur till massrörelse.» [6]

 

Var Herodias dotter liten?

»Frågan gäller alltså: Var Herodes dotter en liten flicka eller en flicka i övre tonåren? Jag har aldrig reflekterat över detta bibelsammanhang förut förrän nu i Svenska Folkbibelns översättning. Är det helt riktigt översatt att Herodias dotter skall benämnas som »lilla flickan» (Mark 6:22, 28)?» [0]

Det är många som har ställt den frågan. Såväl Bauers stora lexikon som Heikel-Fridrichsens ordbok förklarar att det grekiska ordet »korasion» är en deminutivform av »korä» (»Magd», flicka) och betyder »Mägdlein», liten flicka. [1]

IF