Av Alvar Svenson

Välkommen till en ny årgång av tidskriften Biblicum! [0]

I förra numret utlovade vi fyra nummer för 98, det löftet ska vi försöka hålla. Innehållet kommer att bli av blandad art. Vi kommer att vara uppmärksamma på de olika »andliga» strömningarna i vår tid och följa den debatt som förekommer i kyrkliga publikationer. [1]

För Biblicum är försvaret för den bibliska tron en hjärtesak. I denna uppgift ingår också att klart och tydligt förkasta det som strider mot Guds eget Ord. Biblicums läsare har inte undgått att lägga märke till det klara ställningstagande som varit utmärkande för denna tidskrift. [2]

När Biblicum kämpar för en sund bibeltrohet och ett orubbligt fasthållande vid Bibeln såsom Guds Ord, är det därför att vi själva fått allt av nåd. Vi har ingen egen prestige som till varje pris måste försvaras. Vi är i största behov av den nåd som strålar emot oss i de heliga Orden. Äran är Herrens och Hans allena. [3]

Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi får av så många goda teologer. Detta vill vi dela med oss till er som läser tidskriften. [4]

Kära läsare, visst vill Du också stödja detta arbete? [5]

När vi nu säger »välkommen» till en ny årgång kan vi samtidigt glädja oss över att det faktiskt tillkommit några prenumeranter. Naturligtvis tolkar vi det så att det finns ett växande intresse för den debatt som vi för. Det är också uppmuntrande att få reaktioner på vår tidskrift. [6]

Här vill vi ta tillfället i akt och påminna om nödvändigheten av att förnya sin prenumeration om det inte redan är gjort. Det mesta arbetet som görs på tidskriften är ideellt. Trots det kostar det ändå en del att trycka och distribuera den. Prenumerationspriset är oförändrat. [7]

Till detta nummer har vi fått ett föredrag av prof John Brug. Det är läran om kyrkan och kyrkogemenskap som behandlas. Föredraget hölls i Vasa sommaren 97. Ämnet är särskilt aktuellt då många människor frågar sig: vad är kyrkan och vad är hennes uppgift? [8]

Därför rekommenderar vi detta föredrag till studium. [9]

Vi fortsätter med översättningen av Kuskes bok om tolkningen av Bibeln. Även denna årgång kommer vi att ha korta kommentarer till vad som händer på den kyrkliga fronten. [10]

Vår avsikt är också att ha kvar »frågor och svar», där läsaren är välkommen med sina frågor. [11]

Under slutet av förra året utkom en ny översättning av NT, det är fil dr Per Jonsson i Landskrona som översatt och utgivit den. Undertecknad har ännu inte läst översättningen men kommer att med stort intresse ta del av den. Vi kommer från Biblicums sida med en kommentar i kommande nr. [12]

Vår trogne medarbetare och fd redaktör Ingemar Furberg genomgick en stor operation i slutet av januari. Han vårdas i skrivande stund fortfarande på sjukhus. Vi hoppas att han snart ska återfå krafterna och vara ibland oss igen. Vi vänder oss i våra böner till Gud som är den store läkaren. Han förmår göra långt utöver vad vi ber eller ens kan tänka. [13]

Vi kan inte ta en enda dag eller stund, om inte Herren ger oss den. Den tid vi har till vårt förfogande ligger helt i Herrens mäktiga hand. [14]