Det är Ola Österbacka i Vasa, Finland som tagit initiativet till detta brevforum. Vi citerar ur Brevforums egen programförklaring: [0]

Målsättningen är att vara ett forum för samtal och uppbyggelse på Bibelns och den lutherska bekännelsens grund. Tyngdpunkten ligger på samtal om sådana frågor, som är för känsliga att tas upp i allmänt spridda tidningar och där vi behöver ett ömsesidigt stöd. [1]

Till detta forum är det meningen att läsarna ska komma med sina frågor och på det sättet få hjälp i ställningstagandet. Aktuella frågor som rör kyrka och tro ska behandlas och med Bibeln och luth bekännelsen som grund kommer det att bli en värdefull undervisning. Det är verkligen glädjande att det finns de som är villiga att arbeta för att den bibliska undervisningen ska bli känd. Varje sådant initiativ måste uppmuntras. Österbacka som är redaktör och ansvarig utgivare förbehåller sig rätten till kommentarer till innehållet. Vi hoppas Brevforum ska bli människor till hjälp, i en tid som inte kan berömma sig av respekt för Bibeln och den luth bekännelsen. [2]

För intresserade är prenumerationsavgiften fri, adressen är Ola Österbacka, Skolhusgatan 11 A, 65100 Vasa, Finland. [3]