Ej förutsättningslös!

Min fråga gäller Biblicums syn på »förutsättningslös» forskning i bibelordet. Har inte Biblicum också en förutsättning, vid studiet av bibeln? Är det inte bara en strid om ord? [0]

Svar: Ja, det är rätt, ingen är helt förutsättningslös. Det är ett begrepp som införts för att man vill visa hur objektiv man är. Den historiskt-kritiske forskaren menar att genom sin »förutsättningslöshet» ska han komma fram till sanningen. Hans förutsättning är att Bibeln är precis som vilket annat dokument som helst. Jag tror att Du som ställer frågan, har läst Biblicums lilla skrift: »Förutsättningslös Bibelforskning?» av teol dr. Seth Erlandsson. Den skriften vänder sig just emot tanken att man är förutsättningslös, när man inte låter Bibeln själv tala om vad den är. Det är rätt att det går inte att vara förutsättningslös, i den bemärkelsen, att man inte alls har någon uppfattning om vad man forskar i. [1]

I all annan forskning låter man alltid objektet tala om sig själv. [2]

Ett exempel: Man låter en fågel, vara en fågel. När man nu ska utforska denna fågels liv tar man reda på var den normalt uppehåller sig, hur den beter sig, hur den ser ut, vad den lever av etc etc. [3]

När man går till Bibeln måste man ta reda på vad den säger om sig själv. När man finner det ska man inte säga: »Detta är omöjligt, sådana tankar tänkte man inte på den tiden osv». [4]

Precis som i annan forskning måste man fråga sig: »Vad står det här? Vad betyder de här orden? Vem är det som talar? Till vilka säges de här orden?» När man på det sättet nalkas Bibeln, finner man snart den underbara enhet som föreligger, i både Gamla och Nya Testamentet. [5]

Alltså: frågan är inte vem som är mest förutsättningslös, utan med vilken förutsättning man går till texterna. Har man en på förhand bestämd uppfattning, som ej är i enlighet med Bibelns lära, blir Bibeln »opraktisk» och »omedgörlig». Då kan vi inte se det som en strid om ord. Vi redogör för den förutsättning, vi har vid bibelstudiet, nämligen att man ska läsa texterna utifrån deras utgångspunkt. Låter man de heliga texterna komma till tals, har de en underbar sanning att förmedla. Nämligen det ofattbara, att Gud blev människa och kom hit till jorden, för att frälsa från synd och död. [6]

A.S.