Av Stefan Sjöqvist

Vad är New Age egentligen?

New Age betyder »Nya Tidsåldern». Vad är det egentligen för någonting? New Age är ingen ny sekt, som man kan bli medlem i, det är kanske en ny religion eller åtminstone en ny typ av religiositet, men det är inget trossamfund. New Age är ett samlingsnamn på en hel mängd läror och andliga tekniker. Det kan innefatta så vitt skilda saker som astrologi, divination, drömtydning, schamanism, meditation, healing, kristallterapi, hälsokost, parapsykologi, kanalisering, tarotkort, reinkarnationsterapi, häxkonst, svart magi och ufologi. Ändå finns det gemensamma nämnare för New Age, det finns också nätverk som kopplar samman de olika teknikerna och lärorna inom New Age och en New Age-troende kan ofta vandra från en form av New Age-teknik eller tro till en annan. [1]

New Age är en västerländsk företeelse, men har till stor del ett österländsk innehåll. Under den sista halvan av 1900-talet svepte olika former av österländska troskoncept, meditationstekniker och vishetsvägar mot lyckan in över Västerlandet. Beatles började meditera enligt gurun Maharashi Mahesh Yogis meditationsteknik, Under 60-talet gjorde hippies andliga upplevelser genom drogen LSD, hippies vallfärdade till Indien för att söka upp någon guru och ungdomar sökte sig andlighet i Bhagavadghita och Bagwans skrifter. Man hade gjort upp med kristen tro, och sökte sig alternativ. [2]

Hur stort är New Age?

Man skall inte tro att New Age är en liten grupp människor eller bara en dagslända. Olav Hammar, vår kanske största kännare av New Age i Sverige skriver: [4]

»I Sverige har tankegods ur New Age-rörelsen med god marginal gått om den traditionella kristendomen som religiös åskådning» [Not 1]. Vad menar han med det? Är det verkligen så. Han säger inte att fler har blivit New Age-anhängare än kristna, men fler omfattar tankegods ur New Age-rörelsen. New Age har populariserat läror från österländsk religion, som svenskar bekänner utan att blinka och utan att kalla sig hinduer eller buddhister. Mellan fyra och tio procent identifierar sig som kristna, men många fler tror på reinkarnation, eller återfödelse, utan att ens kalla sig religiösa. Var tredje svensk tror att man kan få kontakt med de döda, en fjärdedel av alla flickor på gymnasiet trodde att »den stjärnbild man föds under påverkar hur ens liv blir» och varannan svensk tror att man kan få varsel om framtida händelser. Alla dessa föreställningar som nämnts är inga nya idéer utan gammal österländsk religion och spiritism, som New Age populariserat de sista decennierna. [5]

Kristendom och sekularisering

Hur har det blivit såhär och varför? Låt oss gå till grunden. Den kristna tron lär att världen inte har funnits för evigt, utan har en begynnelse. Gud är av evighet men »I begynnelsen skapade Gud himmel och jord» (1 Mos.1:1). Eftersom Gud har skapat världen, och Gud är god, så var den ursprungliga skapelsen god (1 Mos 1:31). Idag är världen inte god, utan ond, därför att den första människan Adam syndade, bröt mot Guds bud och drog in ondskan i världen. [7]

Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor eftersom de alla hade syndat. (Rom.5:12) [8]

Den kristna tron lär också att Gud berett en räddning, en frälsning ur den situation människan försatt sig i. Gud krävde ovillkorlig lydnad för den heliga Lag han gav människan. Men människan hade genom syndafördärvet gjort sig oförmögen att uppfylla den Lagen. Därför sände Gud sin enfödde Son att uppfylla Lagen och bära straffet för synden. [9]

Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. (Gal. 4:4, 5) [10]

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att de som tror på honom inte skall gå förlorade utan ha evigt liv. (Joh. 3:16) [11]

Gud hade givit sin tjänare Mose lagen i de tio budorden, men också löfte om frälsningen genom sin Son. Detta budskap förmedlades genom profeterna och Kristus ger sina lärjungar budskapet för att det skulle föras ut till alla folk. [12]

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: » Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. (Matt.28:18-20) [13]

Den kristna kyrkan består av alla som tagit emot budskapet om Kristus och tror på det. Den lära som Gud givit sina barn samlades i Bibelns 66 böcker. Denna lära skulle de värna om och föra vidare. En av Bibelns författare uppmanar de kristna att »fortsätta kampen för den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga» (Judas brev v.3). [14]

Den kristna tron sprids under de första århundradena i hela den kända världen, främst Romarriket. Den förvandlar människors liv och staten är inte sen att utnyttja kyrkans inflytande över människor. På 300-talet förklarar kejsar Konstantin kristendomen som det romerska rikets statsreligion. Man blandar ihop det andliga riket med det världsliga och överallt i Europa uppstår statskyrkor eller kyrkostater. Kyrkan influerar, på gott och ont, inte bara politik, utan även kultur, bildning, konst och vetenskap. [15]

Men på 15- och 1600-talet sker en långsam förändring. Vetenskapen börjar frigöra sig från kyrkans dominans. Oberoende av kyrkan gör astronomin, anatomin, fysiologin och fysiken stora framsteg. Kyrkan har inte längre monopol på sanningen. T.o.m. vissa teologer börjar intressera sig för astrologi, d.v.s. horoskop och stjärntydning, något som man lånat från gammal babylonisk religion. [16]

Under mitten av 1700-talet kommer det man kallar »Upplysningen». Vetenskapen hade nu etablerat sig som en självständig disciplin. Man ville helt och hållet frigöra sig från kyrkans inflytande och Voltaires stridsrop »krossa odjuret» (écrasez l’infâme), syftade inte bara på kyrkan som institution, utan framförallt på kristendomens troslära. I Newtons världsbild fanns Gud fortfarande med som den urmakare som drog igång hela det mekaniska urverket – kosmos – men, genom Charles Darwins utvecklingslära blev slumpen och det naturliga urvalet skapare. Karl Marx bidrog genom att slå mot kristendomens samhällsinflytande och Friedrich Nietzsche mot dess moral och människosyn. Människan skulle tvätta bort sitt ovärdighetstänkande och sin syndastämpel, hon skulle bli den »myndiga människan». Sekulariseringen av västerlandet hade börjat. Under ett par århundraden blev humanism och ateism något naturligt. Men de sista tre decennierna har något nytt trätt in. [17]

När jag gick in i en bokhandel i en svensk småstad för några månader sedan fann jag en handfull kristna böcker men flera hyllrader med New Age-litteratur om reinkarnation, healing, astrologi, ufologi och nära döden upplevelser. Den statskyrkliga prästen Ma Oftedal gjorde en trumresa enligt ny-schamanskt ritual för att finna sanningen, hon pratade också om andar som vägledde henne, om kristaller och magiska stenar. Skådespelerskan Shirley MacLaine bekänner öppet sin tro på New Age och den svenska författarinnan Marianne Fredriksson berättar om hur hon påverkats av New Age-rörelsen bibel: »A Course in Miracles». Den frikyrklige Harry Månsus vill ha dialog med New Age och att kyrkorna skall öppna sig mer för New Age-tänkande. Svenska företagsledare berättar hur de får kraft genom själsliga resor, man åker på veckoslutskurser i andlig utveckling, positivt tänkande och healing. Sven Magnusson, redaktör för tidskriften Sökaren skriver: »I början av 1980-talet bildades det svenska Miljöpartiet, som är en del av den internationella »gröna» rörelsen, vilken på sätt och vis kan ses som New Age-rörelsens politiska uttryck. Det finns i alla händelser ett nära släktskap mellan den gröna ideologin och den nya tidsålderns tänkande.» [Not 2] [18]

Den andliga tomheten

Hur kan det ha blivit så här? Man talar om att 2-3 miljoner svenskar har New Age-relaterade åsikter. I ett land som man sade var sekulariserat »blomstrar nyandligheten» som aldrig förr. [20]

Vad händer om du drar foten ur en hink med vatten? Blir det då kvar ett fotformat hål? Nej, vatten strömmar omedelbart för att fylla ut tomrummet efter foten. Samma sak händer när den rätta kunskapen om Gud inte längre upptar ett folks och en människas tankar och handlingar. I tomhet uppstår vakuum, ett andligt undertryck som skapar en öppenhet för andlighet. [21]

18- och 1900-talet innebar inte bara fortsatt sekularisering. Detta som skulle komma att kallas kristendom bytte också skepnad. Kyrkans män trodde sig bli tidsenliga och samtidsanpassade genom att skala bort allting i kristendomen som väckte anstöt, man behövde inte längre tro att Kristus gick på vattnet, att världen skapades på sex dagar, att Bileams åsna talade, att Gud straffade synd med evigt helvete och att Kristus bar Guds straff på korset. Men vad blev kvar av kristendomen, ja ett fattigt socialt evangelium som enbart talade om den horisontala dimensionen, hur vi skulle leva och hur kärleksfulla vi skulle vara. Borta var den gudomliga absoluta sanningen, vägvisaren till himmelen och saligheten. Och den kristna moralen blev så småningom så uttunnad att också inom kyrkan tilläts det mesta. Borta var Bibelns radikala budskap om lydnad, helgelse och rening, att försaka och följa i Kristi fotspår. Kyrkans och kristendomens budskap förlorade sin udd. [22]

Vad Paulus såg hända i den första kristna kyrkan har fortsatt att hända idag. Han säger till församlingen i Korint: [23]

Jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. (2 Kor. 11:2-4) [24]

Under sin historia har kyrkan som institution varit allt annat än en »ren jungfru inför Kristus». Alltifrån kejsar Konstantins tid har hon varit i ohelig allians med statsmakterna. Den korrumperade kyrkan har uppmuntrat korstågens skräck, reformationstidens krig, inkvisitionen och häxprocesser. Kyrkans orättfärdighet har ofta uppmuntrat och gett nytt liv åt andra ideologier som humanism och ateism. [25]

Mitt i allt detta har Kristus bevarat trogna kristna som inte varit liberalismens lydiga lakejer, modiga kristna som fortsatt att predika korsets dårskap. Faktum kvarstår dock att kyrkans misstag ofta har tagits som ursäkt för att inte alls pröva kristendomens budskap. Man har dömt ut Kristi budskap p.g.a. den falska kristendomens gestaltning. New Age har mycket att tacka den avkristnade »kyrkan» för. [26]

Västerlandet fick på 18- och 1900-talet den sekulariserade humanismen. Det är den filosofi som säger att Gud och andevärlden är myter, allt som finns är det fysiska och materiella universum och människan och kosmos är resultatet av evolutionen. Människan är bara en komplicerad maskin, livet är ytterst sett meningslöst och begrepp som ont och gott är relativa. Denna ideologi har varit stark under 1900-talet, men har också skapat ett andligt vakuum. [27]

Humanismen kan inte fylla människans andliga vakuum, New Age kan inte heller göra det, utan är bara ett andligt surrogat. Men det har räckt för att göra denna ideologi populär. För New Age-ideologerna är Gud en opersonlig kraft, en okänd Gud. När Paulus träffade den tidens tänkare och filosofer i Aten hittade han ett altare med inskriften: »åt en okänd Gud». Paulus förklarar att den Gud som de inte kände var Bibelns Gud, den Gud som skapat allt och som uppenbarat sig i Jesus Kristus. Människan bär alltjämt på skuld och en brist på en sann gudsrelation. Endast om den kristna gudsbilden, som vi finner den i Kristi person, får komma fram, kan nutidsmänniskan finna sin väg tillbaka till Gud. [28]

Hopp i en hopplös värld

Psykiatrikern Viktor Frankl var en jude som överlevde de tyska koncentrationslägren. Som lägerfånge noterade han att bland de fångar som levde på gränsen mellan liv och död, var det större förutsättning för överlevnad hos dem som fortfarande uppfattade sitt liv som meningsfyllt, de som kände att det fanns en orsak till att leva vidare, de som ännu inte förlorat sitt hopp. [30]

För de flesta moderna människor är en del av hoppet drömmen om en ny tid. Francis Schaeffer skriver: »Folk hungrar efter något som kan ge dem hopp i livet… De är också rädda.» [Not 3] [31]

New Age-ideologer är ofta optimistiska. Man talar om »medvetandets evolution», att vi står på tröskeln till en gyllene tidålder. I sin bok »The Aquarian Conspiracy» [Not 4] som utkom 1980 i USA talar vetenskapsjournalisten Marilyn Ferguson om detta: [32]

Människan har stora möjligheter. Västerlandet befinner sig vid en vändpunkt, säger hon. De nya idéerna är revolutionerande, och revolutionen, som konspiratorerna talar om, är inte något som hör framtiden till, utan den sker i vårt dynamiska nu. Det nya som kommer är en ny kultur, ett nytt samhälle med en ny slags människor… »Rörelsen» saknade ledare, saknade manifest, men ett mäktigt nätverk växte fram. »Det finns legioner av sammansvurna», skrev Marilyn Ferguson entusiastiskt i »The Aquarian Conspiracy». »De återfinns på alla inkomst- och utbildningsnivåer, från de lägsta till de högsta. De är lärare och kontorister, berömda vetenskapsmän, regeringstjänstemän, lagstiftare, konstnärer och miljonärer, taxichaufförer och kändisar, ledande auktoriteter inom medicinen, pedagogiken, juridiken och psykologin. /…/ De finns i företag, på universitet och sjukhus, i skolor, fabriker och på läkarmottagningar, på ämbetsverk, i stadshus och i Vita Huset, i parlament och hjälporganisationer…» Alla dessa idealister såg naturligtvis inte på sig själva som hörande till New Age-rörelsen, men många kände säkert en samhörighet med andra nytänkare. Marilyn Ferguson menade att omfattande paradigmskiften var på gång, en förändring i grundläggande tänkesätt inom många områden. [Not 5] [33]

Ateister kan tala om livet som ett utslocknande för individen, som en engångsföreteelse, men för många människor är fortsatt liv en förutsättning för att deras liv skall få en mening och ett innehåll. New Age talar om för människor att själen är odödlig och människans ande forsätter att existera i den ena eller andra formen. Man söker kontakt med avlidnas andar genom spiritistiska seanser eller söker bekräfta tanken på forsatt existens genom s.k. reinkarnationsterapi. Man tror att man genom hypnos kan minnas tidigare liv. [34]

Bibelns hopp för oss människor grundar sig i tron på en personlig Gud som har universum i sin allsmäktiga hand och som ger mening åt historien. Den lovar inte att vår nuvarande värld skall kunna renas från ondskan, men lovar att den här världen kommer att ersättas av nya himlar och en ny jord (2 Petr. 3:13, Uppb. 21:22). Den kristna tron lovar evigt liv som en visshet och en trygghet redan i detta livet. Den talar inte om människan som en slump eller en tillfällighet utan säger att Gud älskat världen så att han utgivit sin enfödde Son för att var och en som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. [35]

Reinkarnationsläran inom New Age menar att den fullkomliga reningen är ett avlägset mål då människan efter många återfödslar lyckats kämpa sig upp på stegen mot större renhet. Kristendomen säger att människans samvaro med Gud här i livet, och på den andra sidan, fodrar renhet, men ger oss också budskapet om full förlåtelse, upprättelse och försoning genom Kristus som den korsfäste och uppståndne. [36]

I tron på Honom kan vi säga med Johannes: »Vi vet att vi har gått över från döden till livet» (1 Joh.3:14). [37]

Andliga erfarenheter

New Age presenterar ett brett spektra av andliga erfarenheter som kittlar nyfikenheten och som tröstar den västerländska människan, som fostrats med den humanistiska föreställningen att bara det som kan ses och kännas är värt att tro på. Man talar om utomkroppsliga upplevelser, astrala resor, kontakt med andeväsen, kanalisering, meditationstekniker, healing, levitation, klärvoajans, automatisk skrift m.m. [39]

Intressant är att New Age sällan försöker övertyga någon in i rörelsen med förnuftiga argument. Man skall pröva en teknik, inte för att man kan bevisa att den är sann, utan för att den fungerar. Man frågar inte varför stjärnorna skulle påverka våra liv, utan: »titta, den där förutsägelsen stämde ju in på dig». Babylonierna hade komplicerade förklaringar om hur gudarna genom stjärnorna påverkade oss, men det behöver västerlänningen inte fundera på. Huvudsaken är att det fungerar. Om man i en meditationsövning upprepar ett mantra, som är ett hinduiskt gudanamn, behöver man inte ta ställning till om den guden finns, det intressanta är ju om man upplever något i sitt inre, frid och harmoni. När man väl tror sig ha upplevt någonting, intresserar man sig ofta för besläktade religiösa föreställningar. Man börjar tala om reinkarnation och andar, om helheten i kosmos och den opersonliga kraften i universum. [40]

Kristendomen närmar sig människan egentligen från det andra hållet. Det intressanta är inte om det känns bra, att man får en salig direktupplevelse. Det viktigaste är sanningen och den är oftast till en början ganska obehaglig. Kristendomen avslöjar oss som misslyckade i oss själva. Den försöker inte som New Age plocka fram det goda inom oss, utan lyser rätt in i själen och avslöjar all dess egoism och självupptagenhet, all dess hyckleri och maktbegär. Den visar att vi har kommit vid sidan av Guds väg, men visar också att Gud har gett oss en ny och levande väg: Jesus Kristus. För kristendomen är sanningskriteriet det första och viktigaste: Att vi är syndare och att Jesus Kristus kommit i världen för att frälsa syndare. Sanningen är ingen konsekvens av känslorna, utan känslorna är en konsekvens av sanningen. Vi vet inte att det är sant, därför att vi upplever glädje, utan vi upplever glädje för att vi vet att det är sant. [41]

Evangelium, det glada budskapet om Jesus Kristus övertygar inte genom att det tilltalar oss känslomässigt, genom retorik eller yttre glans. Den kristna tron är budskapet om Kristus, korsfäst för världen, som kommer till oss, som ingen rättfärdighet har, och berättar att Kristus sonat synden och gett oss full rättfärdighet och förlåtelse. Paulus skriver: [42]

När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. (1 Kor 2:1f.) [43]

Skillnaden

Låt oss nu se på de stora skillnaderna mellan kristen tro och New Age. Eftersom New Age inte är en uppfattning, utan många uppfattningar, många skolor och många tekniker så är det givetvis svårt att generalisera. Men de flesta rörelser inom New Age har likartade drag. [45]

GUD

New Age: Gud är en opersonlig, icke moralisk, skapande kraft i universum. [47]

Kristen tro: Gud är en moralisk, personlig Varelse, som är den allsmäktige, allvetande och allestädes närvarande Skapare av hela universum. [48]

SKAPELSEN

New Age: Universum har alltid funnits som den materiella uppenbarelsen av den skapande gudomliga Kraften. [50]

Kristen tro: Gud har skapat hela universum ur intet, Gud är skild ifrån det Han skapat. [51]

MÄNNISKAN

New Age: Människan är den finaste produkten av den mänskliga evolutionen, med obegränsade möjligheter, bara hon blir medveten om den gudomliga kraften inom sig. [53]

Kristen tro: Människan skapades till Guds avbild som personliga, tänkande och ansvariga varelser. Människan förlorade sin naturliga gemenskap med Gud redan i syndafallet och är rotlös tills hon hittat tillbaka till sin Skapare. [54]

UPPENBARELSEN

New Age: Vi kan genom mystiska upplevelser bli medvetna om alltings gudomlighet och vi kan genom övningar uppleva förening med livskraften. Vi kan bli vägledda genom andliga guider i andevärlden eller olika gurus. [56]

Kristen tro: Gud har uppenbarat sin existens genom skapelsen, våra samveten och frälsningshistorien. Vi lär känna Gud som vår Frälsare genom den uppenbarelse Han gett oss i Kristus Jesus, budskapet om honom kommer till oss genom Guds Ord, Bibeln. [57]

JESUS KRISTUS

New Age: Han var en andlig lärare, bland många andra. [59]

Kristen tro: Han är Guds evige Son, den andra personen i treenigheten, både Gud och människa, och människans försonare och frälsare. Ingen kommer till Fadern utom genom Honom. [60]

SYND

New Age: Synd är att inte inse sin egen gudomlighet. Vandringen mot insikt sker genom olika tekniker och övningar. [62]

Kristen tro: Synd är det moraliskt onda, att bryta mot Guds absoluta moraliska lag. [63]

FRÄLSNINGEN

New Age: Frälsningen är befrielse från fruktan och skuld genom att man blir medveten om sin egen gudomlighet. [65]

Kristen tro: Frälsningen är befrielsen från det straff vi förtjänar. Kristus har frälst oss genom sin försoningsdöd och genom sin uppståndelse förklarat världen rättfärdig. Individen tillgodogör sig Kristi försoning genom att tro, genom att förtrösta på Kristi försoning. [66]

DOMEN

New Age: Eftersom ondskan och synden egentligen är en illusion och det inte finns någon personlig Domare, blir vi renade genom otaliga reinkarnationer genom vilka medvetandet höjs, steg för steg. [68]

Kristen tro: Vi är ansvariga inför Gud. Om vi tror på den förlåtelse Gud skänker genom sin Son Jesus Kristus förenas vi med Gud i evigheten, om vi inte gör det kommer vi att gå evigt förlorade i helvetet. [69]

 

Vi sade inledningsvis att New Age ger ett surrogat till andlighet för den moderna västerlänningen. Det betyder att kristna tror att den enda verkliga trösten för människor som tappat hoppet och som upplever tomheten i tillvaron är budskapet om Jesus Kristus. [70]

Låt mig avsluta med några ord från aposteln Paulus: [71]

Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. (2 Kor. 5:14-20) [72]