Föredrag i Ängelholms bibliotek onsdagen den 20 april 2016 kl 19.00 av teol.dr Seth Erlandsson.

Bra priser på Svenska Folkbibeln under kvällen.

affisch2016