Nu finns inspelningar från Seth Erlandssons föredrag i Värnamo den 8 mars och från Ängelholm den 20 april 2016. Den förra inspelningen är endast ljud medan den senare också innehåller länk till videoinspelning.

Inspelningar i kronologisk ordning