Nr 3/2016 av tidskriften Biblicum har nu publicerats som nedladdningsbar pdf. Ur innehållet:

  • Luthers reformatoriska genombrott, Lars Borgström
  • Skiljemuren är riven – Ef 2:11–18, Stefan Hedkvist
  • Vem har rätt – Gud eller bibelkritikerna? Seth Erlandsson
  • Var ägde det rum? Seth Erlandsson
  • Frågor svar
  • Bibelarkeologi, Seth Erlandsson
  • Utblick över samtiden
  • Litteratur: Mats G Larsson: Paulus förvanskaren; Bengt Djupsjöbacka: Urtidens budskap till nutiden; Lars Borgström: Utläggning av Uppenbarelseboken.