Det första numret för 2017 av tidskriften Biblicum finns nu att ladda ner som pdf. Årgången kommer delvis att präglas av lutherjubileet, även om det viktigaste syftet, en grundlig och bibeltrogen bibelundervisning, är i centrum. Kom ihåg att förnya din prenumeration på papperstidningen!

Detta första nummer innehåller en presentation av en ny bok om Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet, som är under arbete och förväntas utkomma till sommaren. Den innehåller bl.a. skriften Om en kristen människas frihet i nyöversättning, Luthers företal till Romarbrevet och utdrag ur Stora galaterbrevskommentaren i moderniserad språkdräkt. Med anledning av en del debatter om rätt grundtext till Nya testamentet behandlar tidskriftens redaktör Seth Erlandsson frågan om Textus receptus som de som står bakom Reformationsbibeln hävdar är den enda rätta grundtexten. Stefan Hedkvist reder ut vad som avses med ”den första uppståndelsen” i Upp 20. Egil Edvardsen fortsätter bibelstudieserien om Jesu översteprästerliga förbön. En intressant jämförelse görs mellan Sharia och Gamla testamentets lagar av David Wood. Ytterligare ingår intressanta ämnen i avdelningarna Notiser, Frågor och svar och Utblick över samtiden. 

Tidskriften finns i pdf-versioner från slutet av 1999. Äldre nummer finns att läsa som artiklar, utom några få årgångar som ännu är under arbete.